Siste innlegg

Svaksynte mer utsatt for depressive lidelser

Aktuelt 27. september 2021

Blinde og svaksynte er to til tre ganger mer utsatt for depressive lidelser enn befolkningen ellers, viser ny forskning. Inkludering og tilrettelegging er et viktig mottiltak. – To… Les mer »

Høyere mestringstro blant synshemmede

Aktuelt 23. september 2021

En studie blant 736 medlemmer i Norges Blindeforbund viser at blinde og svaksynte har større tillit til egne mestringsevner enn befolkningen ellers. Forsker Audun Brunes mener at det… Les mer »

«Kan individer med glaukom ha körkort?»

Aktuelt 20. september 2021

Det spørsmålet kommenterte professor Jan Andersson, Sverige, på årsmøtet med det svenske Glaukomförbundet den 22. april. Her kan du lytte til hele hans foredrag, ca. 1 time. Jan… Les mer »

Årsmøte 24. mars 2022

Aktuelt 16. september 2021

Norsk Glaukomforening arrangerer årsmøte 24. mars 2022. Nærmere informasjon om tidspunkt og sted/digital plattform vil etter hvert bli gitt på foreningens hjemmeside www.glaukomforeningen.no. Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer har… Les mer »