Talende Web

Spesialinvitert til stor europeisk glaukomkongress

Asle Haukaas på EGS2024 i Dublin.

1.-4. juni er Norsk Glaukomforening invitert på  EGS conference i Dublin, sammen med nesten 3000 øyeleger. 

Norsk Glaukomforening er aktivt medlem av den nye pasientgruppen opprettet av European Glaucoma Society for å bedre kommunikasjon mellom øyeleger og pasienter, la pasienter hjelpe pasienter og bistå med å etablere pasientorganisasjoner i flere land. Pasientgruppen består av syv medlemmer fra seks europeiske land, og leder i Glaukomforeningen Asle Haukaas er et av medlemmene. Nå er gruppen invitert med på den store øyelegekonferansen i Dublin, EGS congress, og deltar med faglige presentasjoner, stands og samtaler. I tillegg til Asle deltar også Frode Halvorsen, øyelege og styremedlem i Norsk Glaukomforening. 

Pasientgruppen Experts by Experience på stand på kongressen.

EGS har gitt pasientgruppa navnet “Experts by Experience” for å understreke at pasienterfaringer er viktige for å bedre glaukombehandlingen framover. Gruppa har egen stand, foredrag og en egen sesjon der pasienter snakker til øyeleger i Dublin. Asle Haukaas har vært med i gruppen i to år med forberedelser og møter digitalt opp til to ganger i uka.

Asle Haukaas og Kate Backhaus fra den tyske Glaukomforeningen presenterer Experts by Experience under EGS2024 i Dublin.
Asle Haukaas og Kate Backhaus fra den tyske Glaukomforeningen presenterer Experts by Experience under EGS2024 i Dublin.

-Det har vært mye arbeid, men det er også veldig givende. Det er så mye å ta fatt i. Vi vet at våre medlemmer generelt er godt fornøyd med sine øyeleger, men det gjelder ikke absolutt alle, og det er alltid rom for forbedring. Og vi har alle oppdaget at det er mye å hente ut av dette fellesskapet og lære av hverandre eller byttehandle mellom oss.

 

Tirsdag 4. juni er dagen for den store pasientsesjonen, som også blir streamet. Her blir gruppa introdusert av Presidenten i EGS, de skal deretter viser noen eksempler på lege-pasientmøter, og gi våre viktigste tips til øyeleger, presentere en undersøkelse gruppen har gjort under konferansen og innlede til diskusjon om glaukom og livskvalitet.

flyers med deltakerne fra pasientgruppen
Flyers som presenterer deltakerne i pasientgruppen Experts by Experience.
Publisert:
3. juni 2024

Siste innlegg