Talende Web

Kontakt oss

På denne siden finner du informasjon om foreningen, pressekontakt og annen relevant informasjon. 

For pressehenvendelser eller annet, kontakt oss gjerne:

Asle Haukaas, styreleder


Mobil: 920 80 877


E-post: post@glaukomforeningen.no

Om foreningen

Formålet til Norsk Glaukomforening er å ivareta glaukompasienters og deres pårørendes interesser og å imøtekomme deres spesielle behov. Foreningen skal bl.a. fungere som et nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og som et diskusjonsforum for pasienter og pårørende. Foreningen skal også øke kjennskap til og forståelse for sykdommen glaukom.