logo

Norsk Glaukomforening ble stiftet 18. mars 1998, og er en landsdekkende forening for pasienter og pårørende meg glaukom (grønn stær).

Informasjonsheftet er på 48 sider og omhandler alle sider ved glaukomsykdommen.

Informasjonsheftet er på 48 sider og omhandler alle sider ved glaukomsykdommen.

Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig fokusområde for foreningen.

Foreningen inngår i nyttige nasjonale og internasjonale nettverk – det være seg pasientorganisasjoner, øyelegenes organisasjoner og øyemiddelindustrien.

Vi har knyttet til oss øyefaglig ekspertise.

Vi ønsker å være et tilbud for en bred pasientgruppe med ulik grad og type glaukom samt for alle aldersgrupper.

Norsk Glaukomforening deltar aktivt i ”Vision 2020 Norge”.

Brosjyre om glaukom og arvelighet.

Brosjyre om glaukom og arvelighet.

Medlembladet kommer to ganger i året.

Medlembladet kommer to ganger i året.