Talende Web

Glaukom-TV

Behandlingsfilmer

Norsk Glaukomforening har produsert fire korte filmer som alle omhandler behandling av glaukom. Det er Einar A. Krefting, overlege i

Fra golfballer til glaukom

Ellen Heiberg oppdaget plutselig sine synsproblemer en dag på golfbanen. På denne filmen forteller hun om sitt liv med glaukom.