Talende Web

Førerkortsaken: dagens regelverk må endres

Under vårt helsepolitiske seminar i november ble førerkortsaken både belyst og debattert. Vi har oppsummert hovedpoengene i en kort reportasje. 

Hvert år blir 550 nordmenn fratatt førerkortet på grunn av svekkelse i synsfeltet. Reglene i Norge er mye strengere enn andre europeiske land. Glaukomforeningen mener dagens regelverk er både urimelig og uverdig for de som blir berørt. Vi er bekymret for at mange ikke oppsøker øyelege av frykt for å miste førerretten, og dermed kommer senere i gang med nødvendig behandling. Vi arbeider hardt for å endre regelverket, blant annet ønsker vi innføring av individuell vurdering, for eksempel gjennom bruk av kjøre- eller simulatortester.

 

Se vår oppsummering om førerkortsaken fra helsepolitisk seminar 21.nov: 

Publisert:
7. februar 2024

Siste innlegg