Talende Web

Om glaukom

Glaukom er en kronisk øyesykdom som fører til skade på synsnerven. Synsnerven er en «ledning» som går fra bakre del av øyet og opp til hjernen. Den er forbindelsen mellom netthinnen inne i øyet og hjernen. Gjennom synsnerven sendes signaler fra øyet til hjernen slik at hjernen kan tolke det vi ser.

En skade på synsnerven medfører at man ser dårligere/mister synet i deler av synsfeltet. Vanligvis påvirkes sidesynet først, mens lesesynet er normalt.

Dersom glaukom ikke oppdages eller ikke behandles, kan man få betydelig redusert syn og i verste fall bli blind.

  • Sykdommens utvikling varierer fra individ til individ, fra et akutt forløp til et kroniske forløp over mange år.
  • Glaukomsykdommene forekommer i alle befolkningsgrupper, hos begge kjønn, i alle aldre. Sykdommen kan være medfødt.
  • Glaukom hos voksne påvises sjelden før fylte 40 år. Den vanligste glaukomsykdommen i vår befolkningsgruppe er ”primært åpenvinklet glaukom”.
  • Begrepet ”grønn stær” må ikke forveksles med katarakt (grå stær), en sykdom som medfører at øyets egen linse blir uklar. Grå stær oppleves som en tåke over synsfeltet.

Som oftest vil de deler av synsfeltet som ligger utenfor det helt sentrale skarpsynet svekkes først. Disse kan oppleves som mørkere partier eller skygger.

Glaukom (grønn stær) er et samlebegrep for en rekke typer øyelidelser. Disse oppstår av forskjellige, delvis ukjente grunner, men felles for alle er de typiske forandringene i synsnerven og i synsfeltet. Sykdommens utvikling varierer fra individ til individ, fra et akutt forløp til et varierende kroniske forløp med langsom eller rask utvikling.

Begrepet ”grønn stær” må ikke forveksles med katarakt (grå stær), en sykdom som medfører at øyets egen linse blir uklar.

I Norge får omkring 75 000 personer øyedråpebehandling for glaukom. På verdensbasis regnes 66,8 millioner mennesker å ha glaukom.

Risikofaktorer er høy alder, nærsynthet, diabetes, hypertoni (høyt blodtrykk), glaukom i familien samt afrikansk eller asiatisk opprinnelse.

Normalt øyetrykk regnes som 11-21 mmHg.