Talende Web

Har du spørsmål om glaukom? Frode Halvorsen er øyelege og kan svar på spørsmål om glaukom.

Kanskje lurer du på om symptomer du opplever kan være relatert til glaukom, eller du har fått konstatert glaukom og har spørsmål om behandling og sykdomsutvikling? Nå kan du sende inn dine spørsmål til oyelegen@glaukomforeningen.no.

Halvorsen svarer på generelt grunnlag og svarene kan ikke erstatte undersøkelse og informasjon hos egen øyelege. I vårt medlemsblad deler vi utvalgte spørsmål og svar som kan være til nytte for andre. Alle spørsmål som publiseres anonymiseres.

Lang erfaring

Frode HalvorsenFrode Halvorsen har sin øyelegeutdannelse fra Rikshospitalet og Ullevål sykehus og har de siste 30 år jobbet som overlege ved øyeavdelingen på Sørlandet sykehus i Arendal. Fra 1995 har han i tillegg drevet privat øyepraksis i Risør, her jobber han nå tre dager i uken etter at han gikk av med pensjon 1.september i år.

– Jeg har behandlet svært mange glaukompasienter, både i privat praksis, og på sykehuset, hvor jeg har drevet mye med blant annet grå og grønn stær kirurgi. Glaukompasientene er en gruppe som, i de aller fleste tilfeller, ikke blir «ferdigbehandlet» og dermed en pasientgruppe som vi blir godt kjent med og som vi følger «livet ut».

Tidligere spørsmål og svar

Vi har samlet tidligere innsendte spørsmål og svar fra Frode Halvorsen: 

Tidligere innsendte spørsmål og svar