Talende Web

Barn - medfødt glaukom

Hvert år fødes statistisk sett, 5-6 barn med glaukom (ca 1 barn per 10 000 levende fødte). Man kan ha sykdom i ett øye eller i begge øyne. 75 prosent har det på begge øyne. Omkring 75 prosent av pasientene er gutter. Hos 10 prosent av pasientene er lidelsen arvelig.

Barn kan også ha glaukom som følgetilstand til andre øyesykdommer, f.eks. medfødt grå stær (katarakt). De kan også ha det som ledd i et syndrom.

Det er i gjennomsnitt 20-25 nye barn hvert å som må behandles for glaukom. Mange av disse barna trenger operasjon for å bevare et så godt syn som mulig. For at behandlingen skal bli mest mulig og likeverdig for alle barn med glaukom i Norge, undersøkes og opereres alle ved øyeavdelingen Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS).

Det er behov for regelmessige kontroller av sykdommen. Disse foregår både hos øyelege på hjemstedet og på OUS.

Symptomer

Barn som er født med glaukom har ofte ett stort øye eller store øyne, barnet kan ha tårerenning og oppleves som lyssky. Hornhinnen kan være uklar og grålig. I tillegg har barnet ofte litt nedsatt trivsel; det kan ha nedsatt matlyst, kan være slapt eller urolig, som om noe plager det.

Barn med glaukom som oppstår etter første leveår, har som regel ikke disse symptomene. Øynene ser normale ut, og sykdommen kan være vanskeligere å oppdage.

Behandling

På OUS blir barnet undersøkt i narkose for at man skal kunne gjøre en grundig undersøkelse. Behandlingen består i å senke øyetrykket til normalverdier. Det kan gjøres ved hjelp av dråper, laser eller ulike typer operasjoner. For barn med medfødt glaukom, er behandlingen som regel operasjon i narkose, eventuelt i kombinasjon med drypping.

Kontakt med andre

Norsk Glaukomforening har flere likepersoner som er foresatte til barn med glaukom. De deler gjerne sine erfaringer og svarer på spørsmål. Se listen over likepersoner

Foreningen arrangerer både familiesamlinger og kurs for foresatte.