Talende Web

Personvernerklæring

Mange tusen nordmenn har glaukom (grønn stær) uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen.

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger innsamlet av Norsk Glaukomforening (NGF). NGF er forpliktet til å behandle personopplysninger forsvarlig. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor NGF samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Spørsmål angående denne erklæringen eller om vår bruk av personopplysninger kan rettes til Norsk Glaukomforening ved styreleder eller sekretariatet.

2. Formålet

Medlemskap i NGF innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel ved administrasjon av medlemskap, aktivitet, tillitsverv, utsendelser og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemmenes interesser, samt å gi god oppfølging og service til medlemmer og andre tilknyttede personer.

3. Rettslig grunnlag

Medlemmene i NGF har gitt sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger ved å akseptere medlemskap. Dette innebærer at NGF har lovlig grunnlag for registering og behandling av nødvendige personopplysninger.

Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som kan sies å være utover det som med rimelighet følger av et medlemskap, vil dette kun skje etter at foreningen har innhentet samtykke fra deg eller det er lovpålagt.

4. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes fra en person melder sin interesse for et medlemskap  via innmeldingsskjema på vår hjemmeside, via skjemaer fra brosjyrer eller per telefon/epost. Det er frivillig å melde seg inn.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre møter, kurs eller andre tilbud.

Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og epostadresse. Ved evt. ut- eller tilbakebetalinger innhenter vi også informasjon om kontonummer.

 NGF lagrer ikke sensitive helseopplysninger om enkeltpersoner utover eventuell informasjon en selv har oppgitt om sitt glaukom.

5. Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i og utenfor NGF som har rettmessig behov for tilgang til disse, for eksempel regnskapsfører og revisor. Vi gir ikke personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et rimelig eller lovlig grunnlag for slik utlevering eller det blir inngått en ny avtale med deg.

Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt. NGF bruker StyreWeb til å lagre og behandle medlemsregisteret iht en databehandleravtale for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter. StyreWeb eier selv sine servere og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

Andre aktuelle databehandlere, som Pekail (sekretariat), HG Media (trykkeri), Bisnode (oppdatering av register) og Gründerbox (hjemmesiden) har levert skriftlig bekreftelse på at de følger den nye personvernloven.

6. Lagringstid

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap. Dersom du ønsker at vi skal slette registrerte personopplysninger, kan du kontakte behandlingsansvarlig i punkt 1.

NGF vil uansett i noen tilfeller være pliktig til å lagre personopplysninger. Det gjelder for eksempel regnskap som må lagres i fem år.

Lagring av personopplysninger skjer elektronisk i StyreWeb, i regnskapsbilag, og i fysisk lagret utskrift av medlemsregister.

7. Anonymitet

Likepersontelefonen er et tilbud fortrinnsvis til medlemmer og pårørende, og disse har rett til å opptre anonymt.

8. Epost

NGF benytter epost som en del av foreningens arbeid. Styreleder har, i samspill med ansvarlig for likepersontelefonen, det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng.

For at vi skal kunne sende epost, må medlemmet registrere en epostadresse. Ved å oppgi epostadresse ved innmelding i foreningen, aksepterer medlemmet dialog via epost.

NGF er ansvarlig for å slette eposter som ikke lenger er aktuelle. NGF skal minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen.

Vi gjør oppmerksom på at vanlig epost er ukryptert. Ikke send taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via epost. Slik informasjon vil heller ikke bli sendt fra NGF.

9. Telefon

NGF benytter telefon og tekstmeldinger som en del av foreningens arbeid. Ved å oppgi sitt mobilnummer ved innmelding i foreningen, godkjenner medlemmet både telefonsamtaler og tekstmeldinger.

Tekstmeldingene skal ikke inneholde helseinformasjon, fødselsnummer eller andre sensitive opplysninger.

10. Automatisk lagring av informasjon

NGF benytter informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en hjemmeside. Dette for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.
Les mer om vår innsamling av informasjonskapsler i vår
Cookie policy.

11. Rettigheter

Du har når som helst rett til innsyn i hvilke opplysninger NGF har registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysninger, og til å be om at opplysninger slettes. Bruk kontaktinformasjon i punkt 1 for slike henvendelser.

12. Rett til å klage

Eventuelle brudd mot NGFs personvern skal meldes snarest og behandles i NGFs styre.

Dersom du mener at foreningens behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på hjemmesiden: www.datatilsynet.no

13. Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på foreningens hjemmeside.