Talende Web

Dette gjør NGF

Norsk Glaukomforening aktiviteter retter seg så vel til medlemmer som til samfunnet rundt oss. Her er noen eksempler:

Kurs

Hvert år arrangeres kurs for medlemmer fra hele landet, «ABC om glaukom». Programmet inkluderer så vel grunnleggende medisinsk informasjon, som erfaringsutveksling og sosial hygge. Egenandelen er lav og evalueringene meget positive.

Det er også aktuelt med spesielle samlinger for foresatte til barn med glaukom, og iblant for hele familier.

Medlemsmøter

Medlemsmøter arrangeres lokalt under ledelse av en av foreningens likepersoner. Noen ganger deltar også for eksempel en øyesykepleier. Møtene er gratis, og det er alltid godt om tid til å ta opp spørsmål eller diskusjonstemaer.

Medlemsblad

«Synsfeltet» er navnet på medlemsbladet som kommer ut både på papir og digitalt to ganger per år. Her presenteres norske og internasjonale nyheter om forskning, pasienthistorier, foreningens aktiviteter og utvalgte temaer, som for eksempel førerkort og synsfelt.

Facebook

På foreningens Facebook side er det mulig å stille spørsmål eller diskutere saker, i tillegg til å lese kortere nyhetsnotiser.

Myndighetspåvirkning

NGF har lenge arbeidet for å sette syn på den helsepolitiske dagorden. Vi har blant annet hatt møter med Stortingsrepresentanter, og også publisert intervjuer i medlemsbladet. Et mål er å få til en Nasjonal Øyehelseplan, hvor både ventetider og medisinske nyheter vurderes.

Gjennom medlemskap i FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og Frivillighet Norge, får NGF mulighet til å både komme med innspill og uttale seg om utredninger, politiske forslag og aktuelle saker.

Samspill

For å være mest mulig oppdatert er NGF i stadig dialog med forskjellige aktører innen øyehelse. Vi deltar på øyelege- og øyesykpleierkonferanser, vi har dialog med legemiddelselskaper, optikerkjeder, forskere og flere andre ideelle organisasjoner.

På dagsorden

Mai 2023

Den viktigste spørsmålet for mange medlemmer er synsfeltundersøkelser i forhold til førerkort. Den så kalte Estermann testen, brukt i forhold til førerkort, er avgjørende for om man kan få beholde sitt førerkort. Det pågår for tiden flere diskusjoner og utredninger om selve gjennomføring av Estermann, mulighet for å teste seg i simulator og utvikling av andre synsfeltundersøkelser.

Norsk Glaukomforening følger temaet nøye både i Norge og Sverige.

2. Vil du bidra?

Norsk Glaukomforening er avhengig av engasjerte medlemmer i sitt arbeid, det være seg pasienter, pårørende eller fagpersoner. Det er mange måter du kan være med på å bidra i vårt arbeid.

Medlemskap

Som medlem får du ikke bare ny kunnskap og mulighet til å møte andre med glaukom. Du er også med på å bidra til vekst og styrke foreningens aktivitet og arbeid. Vi har tre typer medlemskap: hovedmedlem (NOK 250/år), familiemedlem (NOK 50/år) og støttemedlem for bedrifter (NOK 500/år). Bli medlem her!

Likepersoner

En av foreningens prioriterte satsingsområder er likepersonarbeid. NGF har et nasjonalt nettverk av likepersoner (tidl. likemenn) som alle har gjennomgått et likepersonkurs, og som er godkjente av styret.

En likeperson er en pasient eller pårørende som er trygg på sin egen sykdomssituasjon og som kan tenke seg å snakke med andre som trenger erfaringsutveksling.

Kunne du tenke deg å selv bli likeperson? Send en e-post: post@glaukomforeningen.no eller ring 970 08 613.

Styreverv

Foreningen er til enhver tid avhengig av aktive og engasjerte styremedlemmer med forskjellig bakgrunn, og med forskjellig geografisk tilknytting. Ta kontakt hvis du ønsker å bidra som styremedlem eller varamedlem i styret.

Send en e-post: post@glaukomforeningen.no eller ring 970 08 613.

Gaver

Det er mulig å gi pengegaver som bidrag til foreningens arbeid og aktivitet med å spre informasjon om øyesykdommen. Dette kan settes inn på konto: 1503.42.18606

Ønsker du mer informasjon: Send en e-post: post@glaukomforeningen.no eller ring 970 08 613.