Talende Web

Dette er NGF

Styreleder Asle Haukaas ønsker velkommen til Norsk Glaukomforening (NGF).

Norsk Glaukomforening (NGF) er en landsdekkende forening for pasienter med glaukom (grønn stær) og pårørende. Foreningens formål er å både spre informasjon om sykdommen, og å gi pasienter økt trygghet og livskvalitet.

Våre omkring 1100 medlemmer representerer ulik grad og type glaukom, og alle aldersgrupper. Noen av medlemmene er foresatte til barn med glaukom.

For å sikre en god medisinsk kvalitet i vårt informasjonsarbeid har vi nær og løpende kontakt med øyeleger, øyesykepleier og andre aktører innen øyehelse.

2. Vil du bidra?

Norsk Glaukomforening er avhengig av engasjerte medlemmer i sitt arbeid, det være seg pasienter, pårørende eller fagpersoner. Det er mange måter du kan være med på å bidra i vårt arbeid.

Medlemskap

Som medlem får du ikke bare ny kunnskap og mulighet til å møte andre med glaukom. Du er også med på å bidra til vekst og styrke foreningens aktivitet og arbeid. Vi har tre typer medlemskap: hovedmedlem (NOK 300/år), familiemedlem (NOK 60/år) og støttemedlem for bedrifter (NOK 600/år). Bli medlem her!

Likepersoner

En av foreningens prioriterte satsingsområder er likepersonarbeid. NGF har et nasjonalt nettverk av likepersoner (tidl. likemenn) som alle har gjennomgått et likepersonkurs, og som er godkjente av styret.

En likeperson er en pasient eller pårørende som er trygg på sin egen sykdomssituasjon og som kan tenke seg å snakke med andre som trenger erfaringsutveksling.

Kunne du tenke deg å selv bli likeperson? Send en e-post: post@glaukomforeningen.no eller ring 970 08 613.

Styreverv

Foreningen er til enhver tid avhengig av aktive og engasjerte styremedlemmer med forskjellig bakgrunn, og med forskjellig geografisk tilknytting. Ta kontakt hvis du ønsker å bidra som styremedlem eller varamedlem i styret.

Send en e-post: post@glaukomforeningen.no eller ring 970 08 613.

Gaver

Det er mulig å gi pengegaver som bidrag til foreningens arbeid og aktivitet med å spre informasjon om øyesykdommen. Dette kan settes inn på konto: 1503.42.18606

Ønsker du mer informasjon: Send en e-post: post@glaukomforeningen.no eller ring 970 08 613.