Talende Web

Å leve med glaukom

I vårt land forbindes livskvalitet først og fremst med god helse og økonomisk trygghet. Til tross for dette er det en lang rekke med faktorer som kan forringe livskvaliteten i overflodssamfunnet. Men la oss se nærmere på begrepet knyttet til medisinske spørsmål.

LIVSKVALITET

Glaukom medfører livslang behandling og oppfølging. Dette stiller høye krav til den som behandles og til den som behandler. Målet med behandlingen er å bevare synsfunksjonen med minst mulige forringelse av livskvalitet og til en rimelig kostnad. Denne formuleringen er benyttet i EGS (European Glaucoma Society) behandlingsveiledning for øyeleger.

REDSEL FOR Å BLI BLIND

Dersom synsfeltsdefektene ved glaukomskade ikke er merkbare for pasienten selv, vil helserelatert livskvalitet ved glaukom typisk være forbundet med frykten for synstap eller blindhet, fremfor sykdommen i seg selv. I tillegg vil medisinering og hyppige kontroller kunne være til stor belastning. Øyelegen har derfor et stort ansvar når det gjelder å ta pasientens totale situasjon i betraktning når behandling planlegges og gjennomføres.

HVA ER RIKTIG BEHANDLING – FOR DEG?

Å ikke behandle kan være riktig behandling. Når glaukom oppdages hos pasienter i livets siste fase, bør spørsmålet om behandling, behandlingsintensitet og observasjon (ubehandlet oppfølging) diskuteres med den enkelte. Ikke sjelden vil pasienter i denne kategorien, med begynnende eller lett glaukomskade, være best tjent med ikke å bli behandlet for sykdommen. Her møtes medisinske, psykologiske og praktiske forhold – som øyelegen bør diskutere fra tid til annen med pasienten. Pasientens opplevelse av egen livskvalitet – og eventuell følt forringelse av livskvalitet på grunn av daglig medisinering – bør være av avgjørende betydning.

HVA ER LIVSKVALITET?

Livskvalitet er et høyst relativt begrep og er både kulturbetinget og individavhengig. En forutsetning for livskvalitet er imidlertid at individets rettigheter er ivaretatt av staten og at internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter er ratifisert. Dessverre vet vi at et stort antall mennesker rundt om på kloden ikke har livskvalitet etter våre begreper. Retten til så grunnleggende ting som rent vann, bolig, fravær av etnisk, politisk og religiøs forfølgelse osv., er på langt nær sikret i noen del av verden.

Far til en sønn

Livshistorie: Finn Eikeland

En hverdag med barneglaukom

Berit Fredvig Erichsen

Livshistorie Steinar Eliassen

Martine Alexandra

Arvid er en ivrig naturfotograf.

Ferhan leker med vennene sine.

Ella koser seg med å male.

Hans Richard elsker å kjøre motorsykkel.

Jenny er en ivrig samler.

Oscar er en aktiv jeger.