Styreleder: Charlotte Deijenberg, Bærum

Nestleder: Hilde Nyseth, Oslo

Styremedlemmer:
Julie B. Langemyr, Agder
Lilly Martinsen, Troms
Jon Klokk Slettedal, Oslo
Asle Haukaas, Oslo/Hordaland
Mette Christensen, Møre Og Romsdal

Varamedlemmer:
Tor Høivik Larsen, Rogaland
Cathrine Andersen Nordli, Østfold
Sissel Bårdsen, Finnmark

Redaktør for medlemsblad: Charlotte Deijenberg
Redaktør for hjemmesider: Vegard Storbråten Øye

Bli bedre kjent med styret:

Charlotte Deijenberg, styreleder, Bærum:

– Foreningens viktigste mål er å spre informasjon om glaukom. Det gjør vi fremfor alt gjennom trykksaker, folkemøter rundt om i landet, kurser, en døgnet-rundt-likepersontelefon, stand på kongresser og reportasjer i media.

– Selv har jeg bakgrunn som journalist og kommunikasjonsrådgiver innen helse og medisin, og er også godt kjent med synsproblemer i nær familie. Glaukom hos barn og unge ligger meg spesielt nært om hjertet.

 

Hilde Nyseth, nestleder, Oslo:

– Jeg fikk diagnosen grønn stær for snart ti år siden. Da hadde jeg allerede mistet en del syn på høyre øye, uten å merke det. Selv om vi hadde tilfeller av grønn stær i en gren av min familie, hadde jeg ingen tanker om at dette kunne ramme meg. Mine foreldre hadde det jo ikke! Og dessuten hadde jeg øyetrykk godt innenfor normalområdet. Men sånn er det med arvelige glaukom: den går på kryss og tvers av familiegrenene, og den kan slå til av så mange årsaker. Det er slett ikke bare trykket som avgjør. I årene siden har det blitt drypping, både sent og tidlig, og operasjoner på begge øynene. Jeg er svært takknemlig for den behandlingen jeg har fått og ser viktigheten av den forskning og det arbeid som gjøres innen øyehelsetjenesten.

-Som følge av min personlige erfaring har jeg prøvd å spre informasjon, ikke bare til mine egne barn, men også til mine søsken og deres barn. Oppfordret dem til å sjekke øynene med jevne mellomrom, med tanke på at den grønne stæren kan komme snikende, uten tydelige symptomer.

-Norsk Glaukomforening har som hovedmål å spre informasjon om glaukom. Det arbeidet støtter jeg gjerne.

 

Julie B. Langemyr, styremedlem, Agder:

– Jeg fikk vite at jeg hadde glaukom for ni år siden, en øyesykdom som jeg kjente godt ettersom flere i familien hadde diagnosen. Jeg er utrolig heldig som fortsatt har så godt syn. Det vet jeg at ikke er noen selvfølge og er derfor veldig takknemlig for det.

– Jeg tror og mener at foreningen har stor betydning og er viktig for mange. Jeg er blant annet veldig opptatt av likepersonsarbeidet, og at personer med glaukom får arenaer hvor man kan dele erfaringer med hverandre.

 

Ellen Heiberg, styremedlem, Oslo:

– Da mitt normaltrykkglaukom ble oppdaget i 2001 hadde jeg allerede mistet veldig mye syn. Jeg brenner for foreningens arbeid for å spre informasjon slik at færrest mulig skal oppleve det jeg gjorde. Jeg har ansvar for likepersontelefonen og det er utrolig givende å få snakke med så mange pasienter.

– Jeg har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver. I dag er jeg spesielt opptatt av at kommunikasjonen mellom pasient og lege skal være god og trygg og at pasienten føler seg sett.

Jon Klokk Slettedal, styremedlem (og overlege ved øyeavdelingen på Ullevål), Oslo:

-Jeg er øyelege og jobber i hovedsak med glaukompasienter, samtidig som jeg er førsteamanuensis på Institutt for klinisk medisin ved UiO. Jeg er derfor opptatt av glaukom, og har en del erfaring og kunnskap om fagområdet. Dette bidrar jeg med i styret til NGF.

 

 

Lilly Martinsen, styremedlem, Troms:

– Jeg har vært med i foreningen siden 2006 og har selvnormaltrykks glaukom. Jeg brenner for å spre opplysningen om foreningen og informere om det å være glaukomiker.

 

 

Asle Haukaas, styremedlem, Oslo/Hordaland

-Glaukom eller grønn stær er en skummel, nærmest snikende sykdom som krever god oppmerksomhet for å bli oppdaget. En regner med at det er dobbelt så mange som lider av glaukom enn de som er oppdaget og får hjelp. Dersom glaukomforeningen kan bidra til at flere får ønsket hjelp, har vi fått til noe viktig.

Asle Haukaas er kommunikasjonsdirektør og har jobbet mye med formidling av forskning og annen kunnskap i inn- og utland. Etter et utenlandsopphold oppdaget han da han kom tilbake til Norge at noe var galt med synet. Fra optiker ble han sendt til øyelege som konstaterte glaukom.

-Glaukomforeningen gjør en viktig jobb for å ivareta pasienters interesser og i å bistå hverandre.  Flere bør benytte seg av medlemstilbudene og å kunne snakke med en likeperson.

Cathrine Andersen Nordli, varamedlem, Østfold

– Jeg har studert synspedagogikk ved NTNU. Jeg er vernepleier og jeg har jobbet med mennesker i store deler av mutt yrkesliv og prøver å møte dem der de er.

– Vi har en jente på tolv år med glaukom, som vi ønsker å støtte så mye som mulig. Foreningens aktiviteter for foresatte og barn/unge er derfor spesielt viktig for meg og min familie.

 

Astrid Thorstad, varamedlem, Oslo

– Mitt engasjement i Norsk Glaukomforening kom som en naturlig følge av mange års erfaring fra arbeid som sykepleier ved en øyeavdeling, og som høgskolelektor hvor jeg bl.a. var med på å utdanne  øyesykepleiere.  Jeg et spesielt opptatt av å spre informasjon og faktakunnskap om sykdom og behandling.

 

 

Toralf Kaland, varamedlem, Oslo

– Jeg har vært med om å starte foreningen og ønsker å bidra som vara medlem etter behov. Det kan gjelde for eksempel kunnskap om glaukom, å leve med sykdommen eller pasienters rettigheter.