Talende Web

Styret

Nasjonalt styre for 2023-2024 ble valgt av årsmøtet 28. mars 2023.

 

Asle Haukaas

LEDER, Bergen/Oslo

Styremedlemmer

Liv Gjems

Tønsberg

Jon Andreas Rognerud

Viken

Lilly Martinsen

Tromsø

Anne-Kristine Eraker Gudmestad

(tidl. øyesykepleier), Trøndelag

Iver Bostad

Ålesund

Frode Halvorsen (øyelege)

Øyelege, Agder

Vara-medlemmer

Julie Langemyr

Arendal

Marit Holter

Viken

Tor Høivik Larsen

Stavanger

Kjell Sandnes

Vestland

Sissel Bårdsen

Hammerfest