Talende Web

Opptak fra 25-års jubileum og helsepolitisk seminar 2023

Kunnskapskapsdeling, forskning og førerkort var temaene som preget vårt 25-års jubileum 21.november, hvor vi markerte dagen med helsepolitisk seminar og debatt!

Opptak fra alle foredragene ser du her:

Program for arrangementet:

 • Asle Haukaas, styreleder Glaukomforeningen ønsker velkommen
 • Hvordan leve med glaukom? Hva medlemmene sier gjennom en ny medlemsundersøkelse, ved Lise C. Lehne fra IPSOS
 • Behovet for en nasjonal øyehelseplan, innledning ved Liv Gjems, nestleder, og Frode Halvorsen, øyelege og styremedlem i Glaukomforeningen
 • Helsedirektoratets arbeid med ny helseplan for sansene øye og øre, ved Berge Andreas Jenvin-Steinsvåg, Helsedirektoratet
 • Glaukom: Ny forskning og nye behandlingstilbud, Thea Melsen Sudmann, forsker og øyelege, Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus
 • Debatt/kommentarrunde, med Terje Andre Olsen, forbundsleder i Blindeforbundet, Jon Klokk Slettedal, øyelege fra Norsk Glaukom Selskap/ Øyelegeforeningen
 • Dagens helsekrav til synsfelt for førerkort, ved Asle Haukaas, styreleder Glaukomforeningen
 • Hvordan Sverige tenker nytt – Rapport Regeringsuppdrag synfelt og nytt om endring av svensk regelverk, ved Jan Andersson, professor og utredningsleder ved VTI i Sverige
 • Status for pågående norsk forskningsprosjekt mht  helsekrav til førerkort og svekket synsfelt, ved Thea Melsen Sudmann, forsker og øyelege, Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus
 • Synsfeltutfall sett fra en trafikksikkerhetsforsker, ved Alena Katharine Høye, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Tap av førerrett – et livsendrende inngrep, ved Jon Andreas Rognerud, styremedlem Glaukomforeningen
 • Debatt: Hva vet vi om sjåfører med synsfeltutfall og trafikksikkerhet? Debatt mellom Jan Andersson, Øystein Kalsnes Jørstad, Alena Katharine Høye og Jon Andreas Rognerud. Debattleder Peter Raaum, redaktør i Motor
 • Debatt: Hvordan få til et mer rettferdig og tillitsskapende regelverk om helsekrav til førerkort? Ved Debatt mellom stortingsrepresentantene Jone Blikra (Ap), Bård Hoksrud (FrP) og Jon Andreas Rognerud. Debattleder Peter Raaum, redaktør i Motor
Publisert:
17. januar 2024

Siste innlegg