Talende Web

Medlemsundersøkelsen bekrefter retningen i vårt arbeid

I høst gjennomførte vi en medlemsundersøkelse som bekrefter at medlemmene ivrer etter å lære mer om sin sykdom og at våre prioriterte saker er viktige for dem.

Svarene bekrefter også at medlemmene støtter arbeidet for å få på plass en nasjonal øyehelseplan, for å endre regelverket for førerkort til reelle vurderinger av å kjøre bil trygt og at vi jobber for mer forskning på glaukom.
Under vårt 25-års jubileum presenterte Lise C. Lehne fra IPSOS hovedresultatene fra undersøkelsen som er støttet av legemiddelselskapet Abbvie.

Vi har oppsummert resultatene i denne korte filmen: 

Publisert:
7. mars 2024

Siste innlegg