Talende Web

Førerkortsaken: dagens regelverk må endres

bilde fra debatt

Under vårt helsepolitiske seminar i november ble førerkortsaken både belyst og debattert. Vi har oppsummert hovedpoengene i en kort reportasje.  Hvert år blir 550 nordmenn fratatt førerkortet på grunn av svekkelse i synsfeltet. Reglene i Norge er mye strengere enn andre europeiske land. Glaukomforeningen mener dagens regelverk er både urimelig og uverdig for de som […]

På glaukomkurs i Bergen

foto av Andreas Askim

Visste du at helseregionane med ujamne mellomrom arrangerer kurs i glaukom eller grøn stær? Norsk Glaukomforening bidrog nyleg på eit slikt kurs for glaukompasientar og deira pårørande. Kurset vart arrangert av Augeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus for Helse Bergen 26. januar 2024.  Kurset starta med ei særs godt formidla innleing om glaukom av overlege Andreas Jung […]