Talende Web

Ja til nasjonal øyehelseplan!

illustrasjon øyehelse

Se vårt korte film om hvorfor det er så viktig å få på plass en nasjonal øyehelseplan! Glaukom er den øyediagnosen som krever flest konsultasjoner, og antall henvisninger vil øke kraftig frem mot 2040. Vi er bekymret for den tydelige utakten mellom det voksende behovet i øyehelsepleie og den økende mangelen på øyeleger og øyesykepleiere. […]