Talende Web

Foredrag: hvordan leve med glaukom?

Spesialsykepleier i øyesykdommer Anne-Kristine Gudmestad fra St. Olavs hospital, gir tips og god råd om hvordan leve best mulig med glaukom.  Anne-Kristine har lang erfaring som spesialsykepleier i øyesykdommer, hun er opptatt av at pasientene skal få god forståelse om hvorfor undersøkelser skal gjøres,  hvorfor de må gjøres med hyppig intervall, og å skape  forutsigbarhet og […]