Siste innlegg

Velkommen til ABC-kurs!

Aktuelt 5. juli 2019

Norsk Glaukomforening inviterer medlemmer til kurset «ABC om glaukom» lørdag-søndag 7.-8. september på Gardermoen. Se program her.

Har du glemt oss?

Aktuelt 25. juni 2019

Medlemskontingenten gir oss mulighet til blant annet å arrangere folkemøter og kurser, produsere medlemsbladet og påvirke rammebetingelser for personer med glaukom.

Øyeleger støtter forslag om Nasjonal Øyehelseplan

Aktuelt 25. juni 2019

Den norske øyelegeforeningen (NOF) støtter vårt forslag om at Norge bør utvikle en nasjonal øyehelseplan. Les støtteerklæringen her.

Satser videre på barn med glaukom

Aktuelt 25. juni 2019

Barn med glaukom er et prioritert satsningsområde for Norsk Glaukomforening. I disse dager sender vi ut et enkelt spørreskjema til de familier som vi vet er berørte.

Glaukom-TV: Nordisk glaukom-møte i Bergen

Aktuelt, Glaukom-TV 11. juni 2019

NGF var til stede på det nordiske glaukommøtet i Bergen i mai. Her møttes omkring 130 øyeleger med spesielt interesse for glaukom som utvekslet erfaringer og nyheter.