Talende Web

Førerkort blir tema på årsmøtet

Foreningens årsmøtet arrangeres tirsdag 28. mars kl. 19 på Litteraturhuset, Oslo, sal Kverneland. Alle medlemmer er velkommen! Det vil bli servert kaffe. Sakspapirer vil bli lagt ut på den lukkede medlemssiden på www.glaukomforeningen.no. Brukernavn og passord sendes ved behov. Etter det formelle årsmøtet, omkring kl. 20.15, blir kveldens tema Glaukom og førerkort. Redaktøren i bladet […]

– Mer lys i enden av blindhetstunnelen

– Mitt «dristige» forslag er at synsfeltdefekter kan reverseres ved å vekke «stille» nerveceller. Det er mer lys i enden av blindhetstunnelen. Det sier professor Bernhard A. Sabel, Otto-von-Guericke Universitetet i Magdeburg, Tyskland. Gjennom å sende mikroelektriske impulser i puter på pannen over øynene, har han klart å stimulere «stille» nerveceller slik at synsfeltet kunne […]

Sjekk synet ved skolestart!

Å ta barns syn på alvor tidlig kan spare dem for problemer senere i livet. Lese- og skrivevansker, konsentrasjons- og koordineringsproblemer, hodepine og anstrengte, slitne øye – alt dette kan være tegn på dårlig syn hos barn. – Hvis man legger merke til at barn kan virke klumsete, dulte borti ting og ha vansker med […]

Rabatt på hotell

Takket være foreningens medlemskap i studieforbundet Funkis, kan alle medlemmer få 15 % rabatt på overnatting på Best Western hotell hvis du oppgir firmakoden 01632170. God tur! (Foto: Best Western)

Helsesekretærer – viktige medspillere

– Helsesekretærene er svært viktige medspillere for vår forening. Det sier Charlotte Deijenberg, styreleder, etter å ha holdt et innlegg på fagdag for helsesekretærer litt før jul. Omkring 100 deltaker fra hele landet var samlet i Oslo, etter invitasjon fra legemiddelselskapet Santen. Dr. Kaare Vigander, spesialist i øyemedisin, Stavanger, fortalte først om «Glaukom fra A […]

På Jekta storsenter

En tirsdag ettermiddag fikk Jekta Storsenter, Tromsø, flott besøk av Norsk Glaukomforening. Styremedlem/likeperson Lilly Martinsen, Kårvik sammen med likeperson Inger Walmann (bilde) satte opp foreningens oransje stand midt i kjøpesenteret. – Det gikk veldig  bra, det kom mange besøkende i alle aldre og stilte spørsmål, forteller Lilly, Flere yngre stoppet opp og lurte på hva […]

Helsesykepleierne lærte mer om glaukom

Omkring 600 helsesykepleiere (tidligere helsesøstre) og 40 utstillere møttes til kongress i Stavanger for kort tid siden. Cathrine Andersen-Nordli stilte opp for vår forening med både stand, brosjyrer og mange års erfaring som mor til en jente med glaukom. – Kongressen var en fin opplevelse og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten, […]

Førerkort er tema på årsmøtet 28. mars

Alle medlemmer er velkommen til årsmøte tirsdag 28. mars på Litteraturhuset i Oslo. Årsmøtet begynner kl. 19 og etter det formelle blir kveldens tema førerkort. Jon Andreas Rognerud vil dele sine erfaringer. Han sto frem i magasinet Motor i 3/2022. Vi vil også få besøk av Peter Raaum, som er ansvarlig redaktør for Motor. Møtet […]

Stamceller kan bli løsningen

Vil det bli mulig å helbrede synsnerven slik at synet kommer tilbake? Det håper forskere ved Indiana University School of Medicine, USA. Løsningen kan være stamceller. Det er vel kjent at en betydelig andel personer får glaukom til tross for normalt trykk i øyet. Så, hvordan kan da synsnerven ta skade? De amerikanske forskerne er […]