Talende Web

Vellykket årsmøte

Vel 40 personer deltok på årsmøtet til Norsk Glaukomforening like før påske. Årsmøtet i jubileumsåret for den nå 25 år gamle foreningen behandlet blant annet årsberetning og årsregnskap, og vedtok budsjett og kontingentsatser for 2023 og 2024.

Nytt styre med Asle Haukaas som leder ble valgt i tråd med forslag fra valgkomiteen og har nå konstituert seg (se egen sak).

Årsmøtesaker

Charlotte Deijenberg presenterte hovedpunktene i styrets arbeid som medlemsbladet og informasjon på Facebook og nettside, Glaukomtelefonen, tre folkemøter i Oslo, Ålesund og Bodø, 32 likepersoner, særtrykk av glaukom-reportasje i «Hjemmet», kurs for likepersoner, ABC-kurs, deltakelse på fagkonferanser i Island, Portugal og Stavanger, myndighetskontakt om førerkort, nye behandlingsfilmer med øyelege Krefting fra Tromsø, stand på kjøpesenter og ny hjemmeside som snart er klar for publisering.

Årsmøtet godkjente årsberetningen, årsregnskapet og revisors beretning.

Årsmøtet vedtok styrets forslag for kontingentsatser som innebærer uendrede satser i 2023, og en mindre økning neste år. Årsmøtet vedtok deretter forslag til budsjett med føringer som foreslått av styret.

Tema glaukom og førerkort

Etter årsmøtet inviterte lege og forsker Thea Melsen Sudmann fra Oslo universitetssykehus pasienter med synsfeltutfall og fratatt førerkort til å delta i et forskningsprosjekt om førerkort og synsfeltmålinger. Forskningsprosjektet er ledet av overlege og øyelege Øystein Kalsnes Jørstad. Formålet er å la tidligere sjåfører fratatt førerkort grunnet synsfeltutfall å få testet sine kjøreegenskaper i kjøresimulator for slik å finne ut hva slags risiko disse representerer faktisk i trafikken. Prosjektet trenger flere til oppkjøring i simulator. Interesserte bør kontakte Thea Melsen Sudmann via epost: thesud@ous-hf.no

Årsmøtet fortsatte deretter ved at nyvalgt styremedlem Jon Andreas Rognerud og redaktør av bladet Motor, Peter Raaum, innledet til diskusjon om førerkort for alle med synsfeltutfall. Rognerud fortalte sin historie om hvordan tap av synsfelt førte til tapt rett til førerkort, og om resultatet av sine undersøkelser av denne saken både i forhold til helseforvaltningen og politisk i Norge. Rognerud påpekte en rekke svakheter og inkonsekvenser i det norske regelverket og viste til at ingen pasientgrupper er sterkere representert i antallet som klager til Norsk helseklage.

Peter Raaum oppfordret Glaukomforeningen til å fortsette det politiske arbeidet for å fremme mer rettferdig bedømmelse av rett til førerkort basert vurderinger av sjåførens reelle kjøreegenskaper i motsetning til dagens regelverk. Temaet førerkort engasjerte mange som bidro med innlegg og spørsmål fra salen både til innlederne og til styret. Styret lovte å fortsette arbeidet med førerkort for medlemmene videre.

Publisert:
11. mai 2023

Siste innlegg