Talende Web

Ny leder og nytt styre i Glaukomforeningen

Asle Haukaas (57) ble valgt som ny styreleder på årsmøtet. Asle etterfølger tidligere styreleder Charlotte Deijenberg. Asle har selv glaukom og har vært styremedlem og nestleder i foreningen tidligere.

Årsmøtet valgte også nytt styre i henhold til valgkomiteens innstilling presentert av valgkomiteens leder Thoralf Kaland – godt assistert av Charlotte Deijenberg pga en dårlig forbindelse. Styret konstituerte seg selv 24. april og valgte da Liv Gjems som ny nestleder i foreningen.

Nye styremedlemmer
Det nye styret består nå av Anne-Kristine Eraker Gudmestad fra Trøndelag, Frode Halvorsen fra AgderLillyMartinsen fra Troms, Jon Andreas Rognerud fra Viken, Iver Bostad fra Møre og Romsdal og Liv Gjems fra Vestfold. Gudmestad og Halvorsen er begge fagpersoner i styret som henholdsvis øyesykepleier og øyelege. Sammen med Rognerud er disse to nye i styresammenheng, mens Haukaas, Martinsen og Gjems er gjenvalgt som styremedlemmer. Bostad er tidligere varamedlem som nå er blitt styremedlem.

Som varamedlemmer til styret ble Julie Langemyr fra Agder, Tor Høivik Larsen fra Rogaland, Marit Holter fra Viken, Sissel Bårdsen fra Finnmark og Kjell Sandnes fra Vestland valgt. Av disse er Holter og Sandnes nye. Mer enn halvparten av hele styret sett under ett består dermed av pasienter med glaukom eller foresatte til barn med øyesykdommen.

Alle valg var enstemmige. Årsmøtet takket valgkomiteen ved Toralf Kaland og Ellen Heiberg for innsatsen med å berømme sammensettingen av og bredden i det nye styret.

Årsmøtet takket deretter alle som gikk ut av styret og det ble overrukket en gave til Charlotte Deijenberg som også ble utnevnt til foreningens åttende æresmedlem.

Publisert:
5. mai 2023

Siste innlegg