Talende Web

Avventer mer forskning

I slutten av mars valgte Stortinget å ikke følge forslaget fra Fremskrittspartiet (FrP) om å utvide adgangen til bruk av simulator for å vurdere kjøreevnen til sjåfører som har mistet førerkortet pga glaukom.

Flertallet avviste forslaget fra FrP, men konstaterer at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) har varslet han vil komme tilbake til Stortinget om saken.

Flertallet skriver i innstillingen at de «er tilfreds med at man legger til rette for en grundig faglig vurdering før beslutning tas om eventuelle endringer i lov og forskrift», som det heter i innstillingen.

I praksis betyr dette at de vil avvente resultatene av mer forskning som det pågående forskningsprosjektet i regi av øyelege og overlege Øystein Kalsnes Jørstad samt lege og forsker Thea Melsen Sudmann ved Oslo universitetssykehus. Dette prosjektet er forventet ferdigstilt om ca et år forutsatt at nok personer som er fratatt førerkort vil la seg teste i kjøresimulator. 

Publisert:
11. mai 2023

Siste innlegg