Talende Web

Fulltegnet ABC-kurs! 

ABC-kurset om glaukom ved Gardermoen er fulltegnet og med venteliste. Kurset gir en god innføring i sykdommen glaukom eller grønn stær og hvordan det er å leve med den. Denne gangen vil øyelegene og forskerne Thea Melsen Sudmann og Anders Bøhler holde foredrag om sykdommen, om forskning på denne og om synsfelt og krav til […]

Folkemøte i Tromsø

Velkommen til folkemøte om glaukom eller grønn stær i Tromsø onsdag 27. september kl 18. Øyelege Einar Krefting, Universitetssykehuset i Tromsø, er hele Norges øyelege og benyttet i våre glaukomfilmer.  Folkemøtet er en glimrende anledning til å møte ham og få utdypning av temaet om den snikende øyesykdommen rett fra eksperten. Styremedlem Lilly Martinsen fra […]

Bli med på glaukom-kurs!

Vi inviterer nå våre medlemmer til å delta på ABC-kurs om glaukom lørdag 30. september og søndag 1. oktober 2023. Kurset gir deg det viktigste du trenger å forstå om glaukom – også kjent som grønn stær – og hvordan leve med dette som pasient eller pårørende. I tillegg blir det god anledning til å […]

Folkemøter til høsten i Tromsø og Oslo

Styret i Glaukomforeningen jobber for å få til et folkemøte i Tromsø om glaukom (også kalt grønn stær) tidlig på høsten og et folkemøte i Osloområdet senere på høsten i år. Sted, dato og program kommer senere. Følg med etter invitasjon på www.glaukomforeningen.no og Facebooksiden vår.  Folkemøtene er åpne for alle som vil lære mer […]

Søk gjerne på ABC-kurs

Glaukomforeningens årlige innføringskurs i glaukom eller grønn stær blir nær Gardermoen og Oslo lufthavn i helgen 30. september og 1. oktober. Det blir innlegg fra øyelege, om førerkortutfordringene og tips om hvordan leve med glaukom fra øyesykepleier.  Kursprogrammet er fortsatt under utvikling, men vi åpner for påmelding alt nå. De som vil delta, søker ved […]

Bli med i europeisk undersøkelse

Glaukompasienter fra hele Europa inviteres nå til å delta i en europeisk undersøkelse om hvordan vi opplever sykdommen og helsetilbudet vi får i denne forbindelsen. Glaukomforeningen oppfordrer alle glaukompasienter eller pårørende til å delta. Undersøkelsen er anonym og tar kort tid å besvare. Glaukomforeningen vil få tilgang til sammensatte resultater fra alle som har svart […]

Avventer mer forskning

I slutten av mars valgte Stortinget å ikke følge forslaget fra Fremskrittspartiet (FrP) om å utvide adgangen til bruk av simulator for å vurdere kjøreevnen til sjåfører som har mistet førerkortet pga glaukom. Flertallet avviste forslaget fra FrP, men konstaterer at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) har varslet han vil komme tilbake til Stortinget om saken. […]

Vellykket årsmøte

Vel 40 personer deltok på årsmøtet til Norsk Glaukomforening like før påske. Årsmøtet i jubileumsåret for den nå 25 år gamle foreningen behandlet blant annet årsberetning og årsregnskap, og vedtok budsjett og kontingentsatser for 2023 og 2024. Nytt styre med Asle Haukaas som leder ble valgt i tråd med forslag fra valgkomiteen og har nå […]

Ny leder og nytt styre i Glaukomforeningen

Asle Haukaas (57) ble valgt som ny styreleder på årsmøtet. Asle etterfølger tidligere styreleder Charlotte Deijenberg. Asle har selv glaukom og har vært styremedlem og nestleder i foreningen tidligere. Årsmøtet valgte også nytt styre i henhold til valgkomiteens innstilling presentert av valgkomiteens leder Thoralf Kaland – godt assistert av Charlotte Deijenberg pga en dårlig forbindelse. […]

Trenger hjelp til forskning

Overlege og øyelege Øystein Kalsnes Jørstad samt forsker og lege Thea Melsen Sudmann ved Øye­avdelingen til Oslo Universitetssykehus etterspør flere til å delta i forskningsprosjektet deres. Jørstad og Sudmann inviterer i samarbeid med Way Trafikkskole sjåfører som har mistet førerkortet på grunn av synsfeltutfall til å delta i en studie. Her vil deltakerne få mulighet […]