Talende Web

Ja til nasjonal øyehelseplan!

illustrasjon øyehelse

Se vårt korte film om hvorfor det er så viktig å få på plass en nasjonal øyehelseplan! Glaukom er den øyediagnosen som krever flest konsultasjoner, og antall henvisninger vil øke kraftig frem mot 2040. Vi er bekymret for den tydelige utakten mellom det voksende behovet i øyehelsepleie og den økende mangelen på øyeleger og øyesykepleiere. […]

Styrevalg

byggeklosser som illustrerer valg

  På årsmøtet 14. mars velger Glaukomforeningen sine styre- og varamedlemmer. Det er sterkt ønskelig med et bredt styre som representerer hele landet og forøvrig er godt sammensatt i forhold til kjønn, alder, bakgrunn og kompetanse. Vi trenger også frivillige til andre oppgaver.    Merk at styret i år vil foreslå en vedtektsendring som gjør […]

Kom på årsmøtet!

illustrasjon seminar

Glaukomforeningens årsmøte er torsdag 14. mars 2024 kl 18 på Litteraturhuset i Oslo. Det er også mulig å delta på årsmøtet digitalt via skjerm. Alle medlemmer er velkomne! Årsmøtet behandler styrets forslag til vedtektsendringer, budsjett og arbeidsplan for 2024 i tillegg til å godkjenne styrets årsberetning og regnskapet med revisors anmerkning. Etter en pause med […]

Førerkortsaken: dagens regelverk må endres

bilde fra debatt

Under vårt helsepolitiske seminar i november ble førerkortsaken både belyst og debattert. Vi har oppsummert hovedpoengene i en kort reportasje.  Hvert år blir 550 nordmenn fratatt førerkortet på grunn av svekkelse i synsfeltet. Reglene i Norge er mye strengere enn andre europeiske land. Glaukomforeningen mener dagens regelverk er både urimelig og uverdig for de som […]

På glaukomkurs i Bergen

foto av Andreas Askim

Visste du at helseregionane med ujamne mellomrom arrangerer kurs i glaukom eller grøn stær? Norsk Glaukomforening bidrog nyleg på eit slikt kurs for glaukompasientar og deira pårørande. Kurset vart arrangert av Augeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus for Helse Bergen 26. januar 2024.  Kurset starta med ei særs godt formidla innleing om glaukom av overlege Andreas Jung […]

Opptak fra 25-års jubileum og helsepolitisk seminar 2023

Kunnskapskapsdeling, forskning og førerkort var temaene som preget vårt 25-års jubileum 21.november, hvor vi markerte dagen med helsepolitisk seminar og debatt! Opptak fra alle foredragene ser du her: https://www.youtube.com/watch?v=mhPnvvV5A_c Program for arrangementet: Asle Haukaas, styreleder Glaukomforeningen ønsker velkommen Hvordan leve med glaukom? Hva medlemmene sier gjennom en ny medlemsundersøkelse, ved Lise C. Lehne fra IPSOS […]

Hell i uhell

En uhell i skogen, var det som skulle til før Kjell Sandnes oppdaget at han hadde grønn stær. Da Kjell Sandnes (73) fikk diagnosen grønn stær (glaukom) i 2010, hadde han hatt sykdommen lenge uten å vite det. Måten det ble oppdaget på kan kort oppsummeres som «hell i uhell». – Jeg bor på et […]

Forskning på glaukom i Norge

I dag er det kun én klinisk studie på glaukom her i landet, NorMIGS, ved Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus. Men, ser man mer generelt på forskning innen glaukom så er det et par prosjekter til som er spennende. NorMIGS – trykksenkende kirurgi ved glaukom Hensikten med studien er å undersøke hvilke typer kirurgi som fungerer […]

Jobber for fortgang i førerkortsaken

550 mennesker mister hvert år førerkortet som følge av svekkelse i synsfeltet. Nå jobber Glaukomforeningen for en endring av det strenge regelverket. – Vi ønsker tverrfaglig involvering i vurderingene, og har nylig sendt brev til samferdselsministeren, forteller Jon Andreas Rognerud som er sterkt engasjert i Glaukomforeningen. Rognerud har hatt svekkelser i deler av synsfeltet over […]

Engasjerende markering av vårt 25-års jubileum

bilde fra debatt

Kunnskapskapsdeling, forskning og førerkort var temaene som preget vårt 25-års jubileum 21.november, hvor vi markerte dagen med helsepolitisk seminar og debatt! Kunnskapstørste medlemmerFørste post på seminarprogrammet var gjennomgang av medlemsundersøkelsen, som viser at de aller fleste medlemmer i foreningen er medlem fordi de ønsker mer kunnskap og å lære mer om glaukom. Hele 87% oppga […]