Talende Web

Foredrag: hvordan leve med glaukom?

Spesialsykepleier i øyesykdommer Anne-Kristine Gudmestad fra St. Olavs hospital, gir tips og god råd om hvordan leve best mulig med glaukom.  Anne-Kristine har lang erfaring som spesialsykepleier i øyesykdommer, hun er opptatt av at pasientene skal få god forståelse om hvorfor undersøkelser skal gjøres,  hvorfor de må gjøres med hyppig intervall, og å skape  forutsigbarhet og […]

Medlemsundersøkelsen bekrefter retningen i vårt arbeid

bilde fra presentasjon av medlemsundersøkelsen

I høst gjennomførte vi en medlemsundersøkelse som bekrefter at medlemmene ivrer etter å lære mer om sin sykdom og at våre prioriterte saker er viktige for dem. Svarene bekrefter også at medlemmene støtter arbeidet for å få på plass en nasjonal øyehelseplan, for å endre regelverket for førerkort til reelle vurderinger av å kjøre bil […]

Ja til nasjonal øyehelseplan!

illustrasjon øyehelse

Se vårt korte film om hvorfor det er så viktig å få på plass en nasjonal øyehelseplan! Glaukom er den øyediagnosen som krever flest konsultasjoner, og antall henvisninger vil øke kraftig frem mot 2040. Vi er bekymret for den tydelige utakten mellom det voksende behovet i øyehelsepleie og den økende mangelen på øyeleger og øyesykepleiere. […]

Førerkortsaken: dagens regelverk må endres

bilde fra debatt

Under vårt helsepolitiske seminar i november ble førerkortsaken både belyst og debattert. Vi har oppsummert hovedpoengene i en kort reportasje.  Hvert år blir 550 nordmenn fratatt førerkortet på grunn av svekkelse i synsfeltet. Reglene i Norge er mye strengere enn andre europeiske land. Glaukomforeningen mener dagens regelverk er både urimelig og uverdig for de som […]

Opptak fra 25-års jubileum og helsepolitisk seminar 2023

Kunnskapskapsdeling, forskning og førerkort var temaene som preget vårt 25-års jubileum 21.november, hvor vi markerte dagen med helsepolitisk seminar og debatt! Opptak fra alle foredragene ser du her: https://www.youtube.com/watch?v=mhPnvvV5A_c Program for arrangementet: Asle Haukaas, styreleder Glaukomforeningen ønsker velkommen Hvordan leve med glaukom? Hva medlemmene sier gjennom en ny medlemsundersøkelse, ved Lise C. Lehne fra IPSOS […]

Behandlingsfilmer

Norsk Glaukomforening har produsert fire korte filmer som alle omhandler behandling av glaukom. Det er Einar A. Krefting, overlege i øyesykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, som på en meget brukervennlig måte forteller og forklarer. De fire filmene er: Hva er glaukom? Glaukom og øyedråper Glaukom – laserbehandling Glaukom – operasjon Vi takker vårt styremedlem og […]

SE VIDEO: – Kontakt med pasientene er det mest givende

Overlege Anne Marie Hagem begynte å jobbe som øyelege i Elverum, men er siden flere år på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. I denne videoen forteller Anne Marie om sitt faglige valg og om hverdagslivet på øyeavdelingen. Hun sitter også i styret for Norsk Glaukomforening, hvor hun primært bidrar til å kvalitetssikre medisinsk informasjon. (Ca 15 min. Foto: […]

Fra golfballer til glaukom

Ellen Heiberg oppdaget plutselig sine synsproblemer en dag på golfbanen. På denne filmen forteller hun om sitt liv med glaukom. Hun deler også sine erfaringer som likeperson. Det er Ellen som svarer når du ringer likepersontelefonen 970 08 613. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med. Telefonen er åpen 24/7. […]

Glaukom-TV: Esterman-testen

Øyesykepleier Anne-Kristine Gusmestad forteller om Esterman-testen. Denne er aktuell for mange i forbindelse med førerkort.