Talende Web

Hva er egentlig glaukom?

Overlege Jon Klokk Slettedal, Oslo Universitetssykehus, svarer på de mest grunnleggende spørsmålene om glaukom.

Publisert:
5. april 2022

Siste innlegg