Talende Web

Vanlige øyesykdommer

Mange eldre nordmenn har flere øyesykdommer og det kan iblant være vanskelig å skille dem ad. Her er noen av de vanligste.

AMD – skarpsynet påvirkes, f eks rette linjer ser bøyde ut. Den fule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket.

Glaukom/Grønn stær – påvirker synsfeltet og skyldes ofte, men ikke alltid, høyt trykk inne i øyet. Synsnerven skades. Kan ubehandlet gi «tunnelsyn» eller blindhet.

Grå stær/katarakt – linsen i øyet mister sin klarhet. Grå stær gir først og fremst nedsatt syn, “tåkesyn”, både på avstand og på nært hold.

Tørre øyne – kan gi sandfølelse/økt tåreflod. I de fleste tilfeller vet man ikke årsaken til de tørre øynene. Hos noen opptrer problemet med tørre øyne sammen med en kronisk sykdom, som f.eks. Parkinsons sykdom eller diabetes. Tørre øyne er også del av tilstanden Sjøgrens syndrom.

Publisert:
6. mai 2021

Siste innlegg