Talende Web

Sverige: Vurderer nye tester for førerkort

For personer med synsfeltutfall kan kanskje en test i en kjøresimulator, eller en praktisk oppkjøring, bli alternative metoder for førerkort i Sverige.

Den svenske regjeringen har bedt VTI* å analysere forskjellige testmetoder. Rapporten skal komme senest 30. september 2022.

Hypotesen er at personer som har synsfeltutfall,  i noen tilfeller like vel kan kjøre bil på en sikker måte. Det vil i så fall kunne gi unntak fra de medisinske kravene som i dag gjelder horisontalt synsfelt.

Det svenske Glaukomforbundets leder, Sven-Olov Edvinsson, kommenterer:

– Målet er at hele menneskets evne skal vurderes i forhold til hvordan man kan kompensere for synsfeltutfall.  Det uvitenskapelige arbeidet med å trekke tilbake førerkort kun basert på synsfelttester må opphøre snarest. Nå må vi få på plass en rettferdig, ubyråkratisk og trafikksikkert system i nært samarbeid med forskere i andre land med større erfaring og kunnskap.

NGF følger utviklingen i Sverige. (Foto: shutterstock.com)

* Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI)

Publisert:
28. desember 2021

Siste innlegg