Talende Web

Stor studie om vitamin B3

Et team ledet av professor David Ted Garway-Heath, Storbritannia, har blitt tildelt et stipend på ca NOK 22 mill. for en stor fireårig klinisk glaukomstudie. Målet er å teste effektiviteten av nikotinamid (NAM), en form for vitamin B3, som behandling for glaukom.

Studien vil inkludere 496 glaukompasienter på syv steder i Storbritannia. Forskerne vil evaluere om NAM beskytter glaukompasienter mot progressivt synstap.

– Vi håper å finne en behandling som ikke er rettet mot trykk i øyet, men som adresserer pasientens mottakelighet for glaukom, sier professor Garway- Heath. Vi håper også å identifisere en blodprøve for å identifisere hvilke pasienter som vil ha nytte av den nye behandlingen.

(Kilde: www.glaucoma.uk. Foto: Karl Gaff/ Science Photo Library)

Publisert:
18. mai 2022

Siste innlegg