Talende Web

Stamceller kan bli løsningen

Vil det bli mulig å helbrede synsnerven slik at synet kommer tilbake? Det håper forskere ved Indiana University School of Medicine, USA. Løsningen kan være stamceller.

Det er vel kjent at en betydelig andel personer får glaukom til tross for normalt trykk i øyet. Så, hvordan kan da synsnerven ta skade? De amerikanske forskerne er ikke opptatte av øyetrykket, men fokuserer på retinale ganglieceller (RGC) i øyet. Det er disse som skades og ødelegges ved glaukom. RGC må få næring og pleie av astrocytter for å overleve. Forskerne har funnet at en spesiell mutasjon i astrocytten kan koples til glaukom. Mutasjonen gjør at astrocytten ikke kan gjøre «jobben» sin. Dette, mener forskerne kan være den egentlige årsaken til glaukom. 

Med hjelp av stamcelle-teknikk ser man nå for seg å kunne tilføre friske astrocytter til øyet, slik at RGC kan få den næring de trenger. Forsøkene pågår for tiden i laboratorier.

På bildet: Cátia Gomes, en av forskerne i Indiana.

Kilde: Bright Focus Foundation/National Glaucoma Research


Publisert:
26. januar 2023

Siste innlegg