Talende Web

Satser videre på barn med glaukom

Barn med glaukom er et prioritert satsningsområde for Norsk Glaukomforening. I disse dager sender vi ut et enkelt spørreskjema til de familier som vi vet er berørte.

Målet er å tilrettelegge videre aktiviteter.

Til nå har vi arrangert ett kurs for foresatte, samt en familiesamling. Vi har også trykket opp et informasjonsskriv som er utviklet av Oslo Universitetssykehus (se bilde). Hvis det er andre medlemmer som ønsker å følge dette arbeidet, eller svare på spørreundersøkelsen, ta gjerne kontakt!

Publisert:
25. juni 2019

Siste innlegg