Talende Web

Raskere hjelp

Mange tusen nordmenn er ikke klar over at de lider av en øyesykdom. Etter at optikere nå kan henvise pasienter direkte til øyelege, kan de få raskere hjelp.

– Henvisningsretten som optikere har fått er en viktig seier for folk flest. Flere vil få avdekket øyesykdommer på et tidligere tidspunkt. Rask og effektiv behandling er ofte viktig for å unngå tap av synet, sier interessepolitisk rådgiver Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund.

Pasientorganisasjoner som Norges Blindeforbund og Norsk Glaukomforening har arbeidet sammen med Norges Optikerforbund i flere år for at optikere skal få en slik direkte henvisningsrett.

Organisasjonene mener at bedre samarbeid mellom optikere og øyeleger fører til mindre byråkrati for pasientene og frigjør tid hos fastlegene.

– Dette er riktig utnyttelse av den ressursen optikere er. Optikere arbeider med øyne hele tiden og har god kjennskap til de vanligste øyesykdommene, sier Sverre Fuglerud.

KORT VEI

En optiker som mistenker at noe er galt, vil nå kunne henvise pasienten til øyelege uten å gå veien om fastlegen.

– Å gå omveien om fastlege var dårlig bruk av ressurser. I noen tilfeller forsinket det også behandlingen av øyesykdommer, sier Fuglerud.
Blant de mest lumske øyesykdommene er glaukom, som på folkemunne kalles grønn stær. Sykdommen utvikler seg som regel langsomt, uten at pasienten selv merker at noe er galt. Glaukom behandles vanligvis ved å senke øyetrykket med øyedråper.

– Effektiv behandling kan i mange tilfeller bremse eller stoppe utviklingen der synsnerven blir skadet. Tidlig diagnose er spesielt viktig hos yngre mennesker, sier leder Per Kaland i Norsk Glaukomforening.

BØR SJEKKE JEVNLIG

Ifølge Glaukomforeningen har rundt 20 000 mennesker i Norge glaukom uten å vite det.

– Nå som terskelen for å komme til øyelege blir lavere, håper vi at flere vil få tidlig og nødvendig behandling, sier Kaland.
Norges Optikerforbund mener folk bør sjekke øynene hos optiker jevnlig fra 30-40 årsalderen. Da begynner synet å bli svekket hos mange, og en del får påvist øyesykdommer tidlig i livet.

Kontaktpersoner :
• Interessepolitisk rådgiver Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund, mob. 99 00 36 62
• Leder Per Kaland i Norsk Glaukomforening, mob. 97 00 86 13
• Generalsekretær Tone Garaas i Norges Optikerforbund, mob. 90 84 22 25

Publisert:
11. januar 2013

Siste innlegg