Talende Web

Per Kaland, grunnlegger av NGF, til minne

Norsk Glaukomforenings «far», grunnlegger, tidligere styreleder og æresmedlem, Per Grunde Kaland, døde 17. juni.  Han ble 83 år.

Per hadde vaskulært betont glaukom som er en relativt sjelden form for glaukom. Til tross for lavt trykk fikk han likevel store skader på synsnerven.

Da Per ble pensjonist etter mange år i NSB, ønsket han å bruke tiden sin på en meningsfull og sosial aktivitet. Under en kontroll i 1997 spurte øyelege Jan Erik Jakobsen om Per kunne tenke seg å starte en pasientforening for dem med glaukom. Han svarte ja umiddelbart. Per og Jan Erik var helt enige om at foreningen ikke skulle være en klagemur, men et supplement til øyelegenes informasjon. Den 18. mars 1998 ble foreningen stiftet på biblioteket på Ullevål sykehus.

Per var foreningens leder i 15 år. I et intervju i 2013 oppsummerte han:

– Det (arbeidet i Glaukomforeningen, red.anm) har gitt meg utrolig mange minner, glede og opplevelser. Jeg har også fått anledning til å realisere meg selv som medmenneske og entreprenør. En av drivkreftene har vært at jeg har kunnet bidra til at noen har oppdaget glaukom tidligere og fått mer kunnskap om øyesykdommer. Det har vært veldig givende.

NGF kondolerer og sender varme tanker til Pers kone Anne Lise Kraft samt de tre sønnene med familier. (En av sønnene, Toralf Kaland, er valgkomité i NGF.)

Se også minneside: www.jolstad.no

Les mer om Per Kaland i medlemsbladet «Å leve med glaukom»  fra 1/2013: https://glaukomforeningen.no/wp-content/uploads/2013/01/%C3%85-leve-med-glaukom-1-2013.pdf

Publisert:
24. juni 2021

Siste innlegg