Talende Web

– Ønsker at du blir sett

– Mitt ønske er at du opplever deg sett, og at du har fått informasjon slik at du forstår og har innsikt i din sykdom. Det sa Anne-Kristine Gudmestad på ABC-kurset.

Hun er spesialsykepleier i øyesykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim.  I sitt innlegg la hun spesiell vekt på pasientenes rettigheter og henviste til Pasientrettighetslovens §3-2.

Anne-Kristine forklarte også detaljer om synsfeltundersøkelser. En av «prikketestene» heter Esterman. Det er et av flere program i synsfeltmaskinen. Den skal brukes hvis formålet med undersøkelsen er vurdering av førerkort. Hastigheten på prikkene i denne testen kan ikke justeres.

– Ved Estermantesten skal du bruke begge øynene samtidig og du skal ha på deg dine egne briller, de som du pleier å bruke når du kjører bil. Hvis du ikke bruker briller ved bilkjøring, skal du heller ikke ha på briller ved Esterman testen, fortalte Anne-Kristine.

Publisert:
19. november 2020

Siste innlegg