Talende Web

Nytt styre

Årsmøtet, som ble gjennomført per telefon den 23. mars, vedtok enstemmig å gjenvelge samtlige medlemmer i styret for 1 år. 

Styret:
Charlotte  Deijenberg, Viken (leder)
Hilde Nyseth, Oslo
Asle Haukaas, Hordaland/Oslo
Lilly Martinsen, Troms og Finnmark
Julie Langemyr, Agder
Mette Christensen, Møre og Romsdal
Anne Marie Hagem (øyelege), Oslo

Vara:
Cathrine Nordli (foresatt barn), Viken
Sissel Bårdsen, Troms og Finnmark
Tor Høivik Larsen (foresatt barn), Rogaland
Iver Bostad, Møre og Romsdal

På bildet er Lilly Martinsen, styremedlem siden årsmøte 2014.

Publisert:
12. april 2021

Siste innlegg