Talende Web

Nytt styre

På årsmøtet 24. mars i Oslo ble det valgt følgende styre:

Styreleder: Charlotte Deijenberg, Viken

Styremedlemmer:

  • Asle Haukaas, Vestland
  • Lilly Martinsen, Troms og Finnmark
  • Mette Christensen, Møre og Romsdal
  • Liv Gjems, Vestfold og Telemark (nyvalg)
  • Ellen Heiberg, Oslo (nyvalg)

Varamedlemmer:

  • Julie Langemyr, Agder
  • Tor Høivik Larsen, Rogaland
  • Iver Bostad, Møre og Romsdal
  • Sissel Bårdsen, Troms og Finnmark
  • Cathrine Andersen Nordli, Viken

Hilde Nyseth ble avtakket etter syv års aktivt styrearbeid. Liv (t v) og Ellen (likepersontelefonen), ble hilst velkommen til styret.

Ved konstituerende styremøte ble Asle Haukaas valgt til nestleder.

Toralf Kaland ble valgt til ny valgkomite.

Publisert:
19. april 2022

Siste innlegg