Talende Web

Nye helsekrav for førerkort

Fra 1.oktober er det nye og strengere helsekrav til bilførere. Den nye veilederen er mer spesifikk og skal gi mindre rom for skjønn.

Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Helsekravene som skal vurderes av lege er nye – justert med ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Det har også blitt tydeligere hvilke regler som gjelder for den enkelte tilstand, og om man fyller helsekravene eller ikke.

– Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder. Det vil bli mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling i hele landet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

MER ANSVAR TIL LEGENE
For mange blir prosessen enklere enn før, hvor man vil kunne få helseattest hos fastlegen. Tidligere har mange måttet søke dispensasjon hos fylkesmannen, og årlig har det kommet om lag 18 000 slike søknader. Leger, optikere og psykologer skal bruke det nye regelverket, hvor fastlegenes rolle som sakkyndige er forsterket.

«Legeforeningen mener at utkastet til nye helsekrav er betraktelig bedre enn dagens regelverk», skrev de i sin høringsuttalelse.

Utdrag av synskravene
§9-13 inneholder helsekrav for syn. Det er en rekke detaljer, unntak, vilkår og forbehold i lovteksten – hele denne kan leses her på Helsedirektoratets nettsider. Her er noen utdrag for førerkortgruppe 1 (bil, moped, traktor):

■ SYNSSTYRKE: Er minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye. Helsekravet er oppfylt dersom synsstyrken oppnås med korreksjon (briller/linser).

■ SYNSFELT: Indikasjon på synsfeltutfall skal undersøkes av optiker eller øyelege. Skal ha minst 120 grader vidt i horisontalplanet, 50 grader til hver side og 20 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram. Ingen utfall innenfor en sirkel med radius på 20 grader ved blikk rett fram.

■ PROGRESSIV ØYESYKDOM: av betydning for kjøreevne skal første gang vurderes av øyelege. Nødvendig oppfølging fastsettes av øyelege ut fra antatt progresjon av tilstanden.

■ MØRKESYN OG LYSFØLSOMHET: Hvis søker angir problemer med sikker kjøring i motlys eller mørke, skal søker henvises til optiker eller øyelege som skal avgjøre om dette er en trafikkrisiko.  Ved tvil om helsekravet er oppfylt, skal det anmodes om en kjørevurdering.

LES MER OM ALLE HELSEKRAVENE FOR SYN HER!

Publisert:
29. september 2016

Siste innlegg