Talende Web

Ny studie: Gir konserveringsmiddel økt risiko for operasjon?

Det er en assosiasjon mellom konserveringsmiddel i glaukom-øyedråper og høyere forekomst av glaukomoperasjon. Det viser en ny fransk studie.

Studien kan imidlertid ikke bevise en direkte årsakssammenheng mellom dråper med konserveringsmiddel og glaukomoperasjon, men peker like vel på en mulig kobling.

Utgangspunktet var en nasjonal fransk database fra hvilken 12 454 glaukompasienter ble inkludert. Forskerne delte dem inn i tre grupper: 1) de som kun hadde fått øyedråper med konserveringsmiddel 2) de som kun hadde fått øyedråper helt uten konserveringsmiddel 3) de som hadde fått dråper både med og utenkonserveringsmiddel.

En analyse av resultatene viste at de to gruppene som hadde fått dråper med konserveringsmiddel etter hvert hadde større behov for en glaukomoperasjon. Uansett var behovet for operasjon fortsatt lavt: kun 231 av de 12 454 ble operert.

Studien ble gjennomført 2008-2016.

(Kilde: Acta Ophthalmol. 2020: 98: e876-e881) (Foto: Jelena Stanojkovic, iStockhphoto.com)

Publisert:
15. februar 2022

Siste innlegg