Talende Web

Ny medlemsundersøkelse!

Alle medlemmer vil i midten av oktober finne en ny medlemsundersøkelse i sin postkasse. Den er viktig for oss at flest mulig svarer på spørsmålene på disse papirene så godt dere kan!

Kanskje treffer ikke alle spørsmål og svar 100 prosent hva du opplever, men bruk det alternativet som er nærmest. 

Undersøkelsen er anonym og ikke mulig å etterspore. Vi kan derfor ikke purre direkte til de som er sene med å svare. Husk å bruke den tilsendte svarkonvolutten og legg den i posten.

Undersøkelsen er eid og gjennomført av Glaukomforeningen med hjelp av firmaet Ipsos som kan slikt. For å gjennomføre dette, har vi fått støtte fra AbbVie.  

– Resultatene av undersøkelsen vil vi bruke til å få mer oppmerksomhet om hva vi mener, hvordan vi lever med glaukom som øyesykdom og om førerkortsaken – blant annet. Dette vil vi presentere på 25-årsmarkeringen som kommer, i presse og på nettside, på folkemøter og andre arrangementer samt overfor politikere og i det europeiske pasientsamarbeidet vi deltar i gjennom European Glaucoma Society, sier leder i Norsk Glaukomforening, Asle Haukaas.

Publisert:
3. oktober 2023

Siste innlegg