Talende Web

Ny leder

Charlotte Deijenberg er valgt til leder av Norsk Glaukomforening. Hun overtar etter Per Kaland som har hatt ledervervet siden foreningen ble stiftet for 15 år siden.

Tirsdag 16. april ble Norsk Glaukomforenings årsmøte avholdt på P-Hotels i Oslo.

Etter 15 år som leder ga Per Kaland stafettpinnen videre til Charlotte Deijenberg.

– Dette blir veldig spennende, og jeg er ydmyk for å ha fått denne oppgaven. Det er stort å få overta etter Per Kaland, for han har gjort en imponerende jobb, sier den nyvalgte lederen Charlotte Deijenberg.

Ble æresmedlem
– Det er en tid for alt. Etter 15 år som leder, synes jeg det var riktig å tre til side. Dette har jeg tenkt og forberedt meg på over lengre tid. Derfor er det ingen sure miner, negative tanker eller følelser ved å slutte nå, sier Per Kaland.

På årsmøtet ble Per Kaland utnevnt til æresmedlem i Norsk Glaukomforening. Han er med det foreningens andre æresmedlem.

Les stort portrettintervju om Per Kaland i neste utgave av medlemsbladet “Å leve med glaukom”. Her får du også en nærmere presentasjon av foreningens nye leder.

 

Publisert:
27. april 2013

Siste innlegg