Talende Web

Ny førerkorttest av synsfeltet

“Esterman-programmet bør ikke brukes for å avgjøre om synsfeltkravene til førerkort er oppfylt.” Det skriver tre øyeleger fra OUS/Ullevål.

Thora Elisabet Jonsdottir – en av øyelegene bak den nye førekorttesten av synsfeltet. (Foto: Privat)

De har utviklet en ny test som er spesielt tilpasset de europeiske synskravene. For folk flest er Esterman-testen ofte omtalt som «stjernehimmel» og mange av foreningens medlemmer har mistet førerkortet på grunn av at de ikke bestått denne testen.

Et europeisk ekspertpanel har tidligere anbefalt at man skulle utvikle en ny så kalt perimetertest i forbindelse med de nye europeiske kravene. Dette ble imidlertid ikke fulgt opp. I Norge valgte Helsedirektoratet å bruke Esterman-programmet, som ikke er utviklet med tanke på førerkort.

Esterman og det helt nye programmet har blitt sammenlignet. Man fant da eksempler på at norske pasienter hadde mistet førerkortet på urimelig strengt grunnlag (ikke bestått Esterman-test, men bestått den nye testen), men også på det motsatte (bestått Esterman-test, men ikke bestått den nye testen).

Publisert:
26. april 2021

Siste innlegg