Talende Web

Ny folder om medfødt glaukom

Øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har nå laget og lansert en informasjonsfolder til foreldre og foresatte om medfødt glaukom.

OUS har et landsdekkende ansvar for utredning og behandling av barn under 16 år med medfødt glaukom, eller som får glaukom i tidlig alder.

I den nye brosjyren kan man lese om beskrivelse av sykdommen, symptomer, diagnostisering, behandling, operasjon og narkose og hvordan man lever med sykdommen.

Hvert år fødes statistisk sett, 5-6 barn med denne lidelsen (ca 1 barn pr. 10.000 levende fødte). 75% av disse har glaukom på begge øynene.

Du kan lese og laste ned folderen HER!

Publisert:
29. februar 2016

Siste innlegg