Talende Web

Normaltrykksglaukom knyttes til kognitiv svikt

En ny studie fra Australia og New Zealand støtter tanken om at det kan finnes en sammenheng mellom grønn stær med normalt trykk og demens.

248 personer over 65 år med glaukom/normalt trykk deltok i studien. De ble sammenlignet med 349 personer med samme alders- og kjønnsfordeling, men som hadde glaukom med høyt trykk.

Deltakerne ble invitert til å svare på spørsmål om helsen, og det ble foretatt en kognitiv vurdering over telefon. Forfatterne fant at kognitiv svikt forekom mer enn dobbelt så ofte hos dem med glaukom med normalt trykk, som hos dem med glaukom med høyt trykk.

Noen tidligere studier har vist lignende resultater, men ikke alle studier har vist denne sammenhengen.

Ettersom dette var en observasjonsstudie, kan den ikke fastslå noen årsak.

Kilde: British Journal of Opthalmology, mars 2021, samt NHI.no
Foto: colourbox.com

Publisert:
17. august 2021

Siste innlegg