Talende Web

Normalt trykk – svært vanlig

Årets medlemsundersøkelse viste at en av tre oppga at de hadde normal/lavtrykksglaukom. Det stemmer bra med internasjonale studier som sier at 30-65 % av dem som har glaukom lever med normalt eller lavt trykk i øyet.

Foreningens undersøkelse ble gjennomført anonymt og per post. 608 medlemmer svarte,  hvilket ga en svarprosent på 56 prosent. Det regnes som meget bra. På bilde Aud Tingve.

Publisert:
28. oktober 2021

Siste innlegg