Talende Web

NGF nå medlem i FFO

Norsk Glaukomforening er nylig opptatt som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med fulle rettigheter. Vi takker for tilliten og ser fram til samarbeidet! Se også ffo.no

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. FFO har over 80 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350 000 medlemmer.

Rettighetssenter
FFO driver blant annet et rettighetssenter som alle kan kontakte direkte: Telefon 23 90 51 55. E-post: rettighetssenteret@ffo.no

Se ffo.no/rettighetssenteret/

I tillegg til politisk arbeid tilrettelegger FFO også en rekke møteplasser og arenaer der medlemsorganisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Leder for FFO er Eva Buschmann (bilde). Hun er spesielt opptatt av nevrohelse og hjernehelse. (Foto: Lars Opstad, FFO)

Publisert:
10. desember 2021

Siste innlegg