Talende Web

Nedsatt syn øker trafikkrisikoen

Det er konklusjonen i svensk vitenskapelig studie.

Både yngre og eldre personer deltok i undersøkelsen som foregikk i en kjøresimulator. Deltakerne var delt inn i grupper med godt (visus 0,5 eller bedre) og nedsatt syn (under visus 0,5) og oppførselen i trafikken ble registrert.

Resultatene viste at de med dårligere syn hadde en risiko-oppførsel som var 40 % høyere enn de med normalt syn. Dette gjaldt alle aldersgruppen, men forskjellen var størst blant de unge.

Studien fant signifikante forskjeller ved fem av tolv hendelser, blant annet at nedbremsing skjedde senere (nedsatt reaksjonsevne) eller at parkerte kjøretøy og fotgjengere ble oppdaget senere.

Studien ble gjennomført av Väg- och Transportforskningsinstitutet

Kilde: Optik nr 2-2020/Optikeren nr.4 2020

Foto: www.iStock.com

Publisert:
14. september 2020

Siste innlegg