Talende Web

Nå kan optikeren henvise direkte til øyelege

21. januar 2009 ble det sendt ut et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet der det blir informert om at optikere har lik rett som leger til å henvise direkte til øyelege. Det står blant annet:

“Nye regler for henvisning til øyelege (henvisningsadgang for optiker). Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nye regler som innebærer at øyelege kan utløse takster for utvidet konsultasjon/undersøkelse og prosedyretakster når pasient har henvisning fra optiker på samme måte som om henvisning foreligger fra lege. Pasienten gis med dette mulighet til å få godtgjort utgifter til undersøkelse og behandling hos øyelege på samme måte som om henvisning forelå fra lege.”

Rundskrivet finner du her

Publisert:
11. januar 2013

Siste innlegg