Talende Web

MIGS: Forsiktig optimisme

Fem øyeleger fra Oslo Universitetssykehus er forsiktig optimistiske til MIGS (minimal invasiv glaukomkirurgi). Det er konklusjonen i en ny artikkel i Tidsskiftet for Den norske legeforening.

Trabekulektomi har i mange år vært den mest brukte kirurgiske metoden. Metoden er invasiv og medfører en viss risiko for komplikasjoner, men samtidig er det en veldokumentert behandling med potensial for svært gode resultater.

De siste årene har det blitt lansert nye stenter og shunter som plasseres i øyets fremre del for å drenere kammervæsken og dermed senke trykket. Disse kalles MIGS. Eksempel på MIGS er Xen gel stent og iStent.

Legene mener at MIGS har kommet for å bli, og at foreløpig klinisk erfaring og begrensede data tilsier forsiktig optimisme.

Artikkelen avsluttes: «Mer forskning og kvalitetssikring vil gi et bedre grunnlag for å vurdere effekt og sikkerhet, slik at man kan utarbeide gode retningslinjer for glaukombehandlingen – som også må omfatte minimalt invasiv glaukomkirurgi.»

(Kilde: Tidsskriftet for Den norske legeforening, 2. mai 2022)

Publisert:
23. juni 2022

Siste innlegg