Talende Web

– Mer lys i enden av blindhetstunnelen

– Mitt «dristige» forslag er at synsfeltdefekter kan reverseres ved å vekke «stille» nerveceller. Det er mer lys i enden av blindhetstunnelen.

Det sier professor Bernhard A. Sabel, Otto-von-Guericke Universitetet i Magdeburg, Tyskland. Gjennom å sende mikroelektriske impulser i puter på pannen over øynene, har han klart å stimulere «stille» nerveceller slik at synsfeltet kunne forstørres. Stimuleringen pågikk i 40 minutter per dag i 10 dager. Etter seks år med kliniske studier som involverte 623 pasienter, opplevde 84% forbedring av synsfeltet. 

– Denne forbedringer på ti dager kan ikke forklares med vekst av nye celler, eller at celler reddes fra å dø, sier professor Sabel. Vi tror heller at det er et stor antall «stille» nerveceller som overlever sykdommen og som kan reaktiveres. 

– Denne teknologi har potensial til å reversere ikke kun glaukom, men også andre synsnerveskader, netthinnetraumer, diabetisk nevropati, synstap etter hjerneslag  eller hjernetrauma, og makuladegenerasjon (AMD), sier professor Sabel.

Behandlingen har ikke noen bivirkninger og effekten er stabil hos de fleste pasienter. Men omkring 16 prosent av pasientene responderte ikke og varigheten varierte fra flere måneder til år. 

Se også video (på tysk med engelsk tekst): www.youtube.com/watch?v=UU3NbGL2B9o

(Kilde: The European Society of Cataract and Refractive Surgeons, www.escrs.org samt SAVIR, Sabel Vision Restaoration Center, Savir-center.com)

(Foto: Skjermdump)

Publisert:
7. mars 2023

Siste innlegg